Søk i listen under 
Alle ord Minst ett ord Eksakt tekst 
Profil: - Bengt Fasteraune
1. En levedyktig luftfart i hele Norge
  Våganavisa28. feb.. 13:10
2. "Det er viktig for å sikre et stabilt og sammenhengende flyrutenett i hele Norge"
  Rana No - Mening28. feb.. 07:06
3. Representantforslag om en kraftig utbygging av mobildekning i hele landet
  Stortinget - Saker25. feb.. 12:08
4. Representantforslag om å fjerne skatt på frikort og personalrabatter
  Stortinget - Saker25. feb.. 12:08
5. Regjeringen har ikke tatt stilling til kompensasjon
  Radio Nordkapp - Pressemelding24. feb.. 23:31
6. Gratulerer til Nord-Gudbrandsdal med nytt slakteri
  Fjuken15. feb.. 08:26
7. Kompensert for negative konsekvenser som følge av pandemien?
  Radio Nordkapp12. feb.. 01:41
8. Stortinget - Møte tirsdag den 9. februar 2021 *
  Stortinget11. feb.. 13:59
10. Sp-politiker kritisk til at politiet brukte to timer til brann - dette svarer beredskapsministeren
  Nationen 5. feb.. 10:33

Artikkeldetaljer
Trefford
*Bengt Fasteraune
*Stortinget
*Sp
*stortingsrepresentantene
*Stortingsrepresentant Bengt Fasteraune (Sp
*stortingsrepresentant
*Stortingets
*Stortinget.no
*Senterpartiets Bengt Fasteraune
*Senterpartiets
*Senterpartiet
*Bengt Fasteraune, stortingsrepresentant
*Bengt Fasteraune (Sp
Artikkeldetaljer
Trefford
*Senterpartiet
En levedyktig luftfart i hele Norge
Senterpartiet vil sikre en levedyktig luftfartsnæring med infrastruktur, arbeidsplasser og forutsigbare rammevilkår i hele landet.
Treffsetninger:
... En levedyktig luftfart i hele Norge Senterpartiet vil sikre en levedyktig luftfartsnæring med ... luftfarten i en ekstraordinær vanskelig situasjon. For Senterpartiet har det hele tiden vært et mål å sikre at vi har ...


Artikkeldetaljer
Trefford
En levedyktig luftfart i hele Norge


Artikkeldetaljer
Trefford
En levedyktig luftfart i hele Norge
Innlegg fra stortingsrepresentantene Fasteraune (Sp) og Mossleth (Sp).

Artikkeldetaljer
Trefford
En levedyktig luftfart i hele Norge


Artikkeldetaljer
Trefford
- Vi må ha en levedyktig luftfart i hele Norge
Senterpartiet vil sikre en levedyktig luftfartsnæring med infrastruktur, arbeidsplasser og forutsigbare rammevilkår i hele landet.

Artikkeldetaljer
Trefford
En levedyktig luftfart i hele Norge
Senterpartiet vil sikre en levedyktig luftfartsnæring med infrastruktur, arbeidsplasser og forutsigbare rammevilkår i hele landet. Det siste året har reiserestriksjoner og anbefalinger om at folk skal holde seg hjemme satt luftfarten i en ekstraordinær vanskelig situasjon. For Senterpartiet har det hele tiden vært et mål å sikre at vi har en luftfartsnæring også etter at koronapandemien er slutt. Selv om det skulle bli mindre reising også i framtiden, så vil vi i et langstrakt land som Norge alltid være avhengig av luftfarten.

Artikkeldetaljer
Trefford
En levedyktig luftfart i hele Norge
Senterpartiet vil sikre en levedyktig luftfartsnæring med infrastruktur, arbeidsplasser og forutsigbare rammevilkår i hele landet.

Artikkeldetaljer
Trefford
MENINGER: En levedyktig luftfart i hele Norge
Norsk luftfart representerer viktig infrastruktur, også i en tid med strenge reiserestriksjoner.

Artikkeldetaljer
Trefford
*Senterpartiets Bengt Fasteraune
"Det er viktig for å sikre et stabilt og sammenhengende flyrutenett i hele Norge"
- Selv om det skulle bli mindre reising også i framtiden, så vil vi i et langstrakt land som Norge alltid være avhengig av luftfarten, skriver Senterpartiets Bengt Fasteraune og Siv Mossleth.
Treffsetninger:
... Norge alltid være avhengig av luftfarten, skriver Senterpartiets Bengt Fasteraune og Siv Mossleth. Foto: Roger Marthinsen ...
Like saker: 1 stk.
Vefsn No
Artikkeldetaljer
Trefford
"Det er viktig for å sikre et stabilt og sammenhengende flyrutenett i hele Norge"
- Selv om det skulle bli mindre reising også i framtiden, så vil vi i et langstrakt land som Norge alltid være avhengig av luftfarten, skriver Senterpartiets Bengt Fasteraune og Siv Mossleth.

Artikkeldetaljer
Trefford
*Bengt Fasteraune
*Stortinget
*Sp
*Bengt Fasteraune (Sp
Representantforslag om en kraftig utbygging av mobildekning i hele landet
Dokument 8:129 S (2020-2021) Hvor er saken nå? Forslag Komitébehandling Debatt og vedtak
Treffsetninger:
... Debatt og vedtak Status: Stortinget har mottatt et representantforslag.Forslag fra Bengt Fasteraune, Heidi Greni, Liv Signe Navarsete, Siv Mossleth, Åslaug Sem-Jacobsen ... SaksgangForslagFraBengt Fasteraune (Sp) Heidi Greni (Sp) Liv Signe Navarsete (Sp) Siv Mossleth (Sp) Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) ...


Artikkeldetaljer
Trefford
*Bengt Fasteraune
*Stortinget
*Sp
*Bengt Fasteraune (Sp
Representantforslag om å fjerne skatt på frikort og personalrabatter
Dokument 8:128 S (2020-2021) Hvor er saken nå? Forslag Komitébehandling Debatt og vedtak
Treffsetninger:
... Debatt og vedtak Status: Stortinget har mottatt et representantforslag.Forslag fra Bengt Fasteraune, Siv MosslethForslag fra (Sp) Saksgang ... FraBengt Fasteraune (Sp) Siv Mossleth (Sp) Grunnlag for saken Dokument 8:128 S (2020-2021) ...


Artikkeldetaljer
Trefford
*Bengt Fasteraune
*Stortingsrepresentant Bengt Fasteraune (Sp
*Stortinget.no
*Senterpartiet
*Bengt Fasteraune, stortingsrepresentant
Regjeringen har ikke tatt stilling til kompensasjon
Stortingsrepresentant Bengt Fasteraune (Sp) har fått svar på skriftlig spørsmål. Politikk
Treffsetninger:
... fått svar på skriftlig spørsmål.Politikk Bengt Fasteraune, stortingsrepresentant for Senterpartiet, stilte et skriftlig spørsmål om ... fylkeskommunene overtar 1. april i år 2022.Bengt Fasteraune ville vite om samferdselsministeren vil sørge for ...


Artikkeldetaljer
Trefford
*Stortinget
*Sp
Gratulerer til Nord-Gudbrandsdal med nytt slakteri
Varsko til Nortura. Når Nortura til store protestar la ned slakteriet på Otta og beredde grunnen til eit slakteri A/S i ein dal med sterke
Treffsetninger:
... fordi rammevilkåra er for dårlege. Dette er det Stortinget sitt ansvar å rette opp i, men næringa sjølv må fortelje kva som er nødvendig. ... Skal vi få opp sjølvforsyningsgraden til 50% i Norge, som både Sp, Ap, Sv, Mdg og R på Stortinget er einige om, må vi sikre eit langt meir lønnsamt ...
Like saker: 3 stk.
Nationen
Gudbrandsdølen Dagningen - Forsiden
Lokalavisa Dølen
Artikkeldetaljer
Trefford
*Bengt Fasteraune
*Stortinget
*Sp
*stortingsrepresentant
Gratulerer med nytt slakteri
Det nye slakteriet i Nord-Gudbrandsdal er eit varsko til Nortura.Aud HoveFylkesvaraordførar Innlandet (Sp)Bengt Fasteraune
Treffsetninger:
... Aud HoveFylkesvaraordførar Innlandet (Sp)Bengt Fasteraune Stortingsrepresentant for Sp, Oppland Kjersti Bjørnstad ... Dette er det Stortinget sitt ansvar å rette opp i, men næringa sjølv må fortelje kva som er nødvendig. ...


Artikkeldetaljer
Trefford
Senterpartiet: Gratulerer med nytt slakteri!
<br />Varsku til Nortura. Når Nortura til store protestar la ned slakteriet på Otta og beredde grunnen til eit slakteriselskap i ein dal med sterke

Artikkeldetaljer
Trefford
Varsko til Nortura og gratulerer til Nord-Gudbrandsdal med nytt slakteri
Når Nortura til store protestar la ned slakteriet på Otta og beredde grunnen til eit slakteri A/S i ein dal med sterke samvirketradisjonar, må det bli eit varsko for heile samvirkemodellen, mener Aud Hove (Sp) fylkesvaraordførar i Innlandet, Bengt Fasteraune (Sp) Stortingsrepresentant Oppland. Per Olaf Lundteigen (Sp) Stortingerepresentant Buskeru og Kjersti Bjørnstad (Sp) fylkesleiar Oppland Senterparti

Artikkeldetaljer
Trefford
*Bengt Fasteraune
*Senterpartiets Bengt Fasteraune
*Senterpartiet
*Bengt Fasteraune, stortingsrepresentant
Kompensert for negative konsekvenser som følge av pandemien?
Samferdselsminister Knut Arild Hareide må svare på spørsmål fra Senterpartiets Bengt Fasteraune.
Treffsetninger:
... PolitikkBengt Fasteraune, stortingsrepresentant for Senterpartiet, har stilt et skriftlig spørsmål ... utvikle rutetilbudet på FOT-rutene? Det er spørsmålet Bengt Fasteraune har stilt samferdselsministeren. ...


Artikkeldetaljer
Trefford
*Bengt Fasteraune
*Stortinget
*stortingsrepresentantene
*stortingsrepresentant
*Stortingets
Stortinget - Møte tirsdag den 9. februar 2021 *
FormaliaSak nr. 1 [10:01:54]Stortingets vedtak til lov om endringar i deltakerloven og havressurslova (endringar i kvotesystemet) ( Lovvedtak 64 (2020-2021) , jf.
Treffsetninger:
... Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Morten Stordalen, Tor André ... Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Karin Andersen, Nicholas Wilkinson og ...


Artikkeldetaljer
Trefford
*Bengt Fasteraune (Sp
Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren
SpørsmålBengt Fasteraune (Sp): Når fylkeskommunene overtar ansvaret for FOT-rutene skal det inngås nye kontrakter.
Treffsetninger:
... Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren SpørsmålBengt ... ...


Artikkeldetaljer
Trefford
*Sp
*Bengt Fasteraune (Sp
Sp-politiker kritisk til at politiet brukte to timer til brann - dette svarer beredskapsministeren
Bengt Fasteraune (Sp) mener lang responstid bidrar til å skape usikkerhet for befolkningen i distriktet. Monica Mæland (H) svarer at politiet innfrir de nasjonale kravene for responstid.
Treffsetninger:
... timer til brann - dette svarer beredskapsministeren Bengt Fasteraune (Sp) mener lang responstid bidrar til å skape usikkerhet ... ...