Profile:  New  Edit  Delete
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Search inall newslist belowSearch in heading and summary only
From:    to:  New search 
Profile: Aleksander Øren Heen
1. Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til klima- og miljøministeren
  Stortinget - Skriftlige spørsmål og svar
2. Mattilsynet forklarer hvorfor de mener rovviltforvaltningen ikke fungerer
  Rovdyr
3. Eks-statssekretær Heen snakker ut om bestandsmål, kongeørn og naturavtale
  Rovdyr - Nyheter

Matches
Matches
Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til klima- og miljøministeren
Spørsmål Olaug Vervik Bollestad (KrF): Stortinget ba i 2016 regjeringen om å sette i gang en forsøksordning med forvaltning av kongeørn i Troms og på Fosen.
Quotes:
... Dette ble imidlertid tilbakevist fra statssekretær Aleksander Øren Heen med henvisning til at det ikke er juridisk hjemmel ...


Matches
Mattilsynet forklarer hvorfor de mener rovviltforvaltningen ikke fungerer
Mattilsynet ønsker flere forebyggende uttak av rovdyr i beiteprioriterte områder. Samtidig stiller tilsynet spørsmål om det er mulig å opprettholde utmarksbeite i dagens form i jerveprioriterte områder.
Quotes:
... Tidligere statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Aleksander Øren Heen (Sp), uttalte overfor Rovdyr.org tidligere i juni ...


Matches
Eks-statssekretær Heen snakker ut om bestandsmål, kongeørn og naturavtale
«Det skal føres en mer restriktiv rovdyrpolitikk» var de innledende ordene i avsnittet om rovviltforvaltningen da regjeringen satt sammen av Arbeiderpartiet og Senterpartiet la fram Hurdalsplattformen etter valget i 2021.
Quotes:
... fram Hurdalsplattformen etter valget i 2021. Statssekretær Aleksander Øren Heen (Sp) fikk særlig ansvar for rovdyrpolitiske saker i den nye regjeringen. ...